Đề Thi Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 – 2019

ĐỀ THI KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN – CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2018 – 2019

Bài viết “Đề Thi Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 – 2019” gồm 12 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận kiểm tra . Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về ĐẠI SỐ : chương 1, chương 2 : hàn số bậc nhất ,hàm số bậc 2 .HÌNH HỌC : chương 1 , chương 2 : vet tơ , tích vô hướng 

                     PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

    Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – THPT Nhân Chính Năm Học 2018 – 2019

    Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán THPT Đoàn Kết 2018 – 2019

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề Thi Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 – 2019”:

Câu 7 : phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(3;1) ,B(-3;6) là :

A : y=x-4    B: y=2x+2     C: y=-x+4    D=-x+6