Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán – Thanh Hóa năm học 2015 – 2016

Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán – Thanh Hóa năm học 2015 – 2016 

read more →

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Sáng 9/4, Quốc hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng […]

read more →

Mã số cụm thi đại học và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì

Mã số cụm thi đại học và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì MÃ SỐ CỤM THI (HỘI ĐỒNG THI) (Kèm theo Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  I. […]

read more →