Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – THPT Nhân Chính Năm Học 2018 – 2019

ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN – THPT NHÂN CHÍNH 2018-2019

Bài viết “Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – THPT Nhân Chính” gồm 2 phần Trắc nghiệm 15 câu . phần tự luận 2 câu 

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán – THPT Nhân Chính”:

Câu 2 (2 điểm)

a. Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh: vec tơ CD = ½ (BD – AC)

b. Cho tam giác ABC. Dựng điểm M sao cho 2MA – MB – 2 MC = 0

c. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, E, F lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA. Đặt véc tơ ME + NF = AI. Chứng minh F là trung điểm của BI.