Luyện thi chuyên Toán khoa học tự nhiên, chuyên Toán – Toán chuyên thầy Thế Anh

Luyện thi chuyên Toán khoa học tự nhiên, chuyên Toán – Toán chuyên thầy Thế Anh

Đây là khóa học dành cho các bạn học sinh giỏi và phải có niềm yêu thích môn toán mà thầy Thế Anh tổ chức ra. Với cấu trúc khác hoàn toàn so với đề thi Sở, vào 10 thông thường và với rất nhiều dạng toán mới lạ nên đòi hỏi các em phải có niềm yêu thích với môn Toán mới có thể theo được lớp này.

Khóa học dành cho các bạn học sinh có nguyện vọng: Thi chuyên Toán khoa học tự nhiên và vượt qua vòng điều kiện chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Toán sư phạm, các kì thi học sinh giỏi cấp quận huyện, tỉnh thành phố và cũng như đạt điểm 10 tuyệt đối trong các kì thi trên lớp cũng như thi vào 10 các sở.

Khóa học này sẽ được thầy Thế Anh thiết kế học online bên cạnh các khóa offline tại lớp của Thầy Thế Anh

Lớp offline học tại Nhà của Thầy Thế Anh: 100k/ 1 giờ (300k/học sinh/ 1 buổi với thời lượng 3 tiếng).

Lớp online học tại: https://thaytheanh.com/course/khoa/

Để học sinh và phụ huynh tiện theo dõi, thầy Thế Anh cung cấp cho học sinh danh mục khóa học để trả lời câu hỏi: Muốn đỗ chuyên Toán thì phải học cái gì? Hay câu hỏi cần học giáo trình nào để đỗ chuyên Toán. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và luyện thi học sinh giỏi vào chuyên Toán thầy đưa ra danh mục khóa học như sau:

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN VỀ CĂN THỨC.
Bài 01. Rút gọn căn thức và bài toán liên quan.
Bài 02. Tính giá trị biểu thức chứa căn.
Bài 03. Chứng minh đẳng thức.
Bài 04. Chứng minh bất đẳng thức.
Bài 05. Luyện tập căn thức.
Bài 06. Số hữu tỉ. Số vô tỉ.
CHỦ ĐỀ 2. HỆ THỨC LƯỢNG VÀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC.
Bài 01. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Bài 02. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
CHỦ ĐỀ 3. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT. 
Bài 01. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
Bài 02. Ba đường đồng quy. Ba điểm thẳng hàng.
Bài 03. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Bài 04. Tìm điểm cố định, tính độ dài, diện tích.
CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG TRÒN. 
Bài 01. Định nghĩa đường tròn.
Bài 02. Tính đối xứng của đường tròn.
Bài 03. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Bài 04. Tiếp tuyến và phương pháp chứng minh tiếp tuyến.
Bài 05. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
Bài 06. Đường tròn nội tiếp tam giác.
Bài 07. Hai đường tròn tiếp xúc.
Bài 08. Một số bài vẽ thêm đường phụ.
CHỦ ĐỀ 5. TAM THỨC BẬC HAI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Bài 01. Điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai.
Bài 02. Ứng dụng định lý Viete.
Bài 03. Hệ thức không đối xứng giữa các nghiệm.
Bài 04. Biện luận dấu của nghiệm.
Bài 05. Tìm GTLN, GTNN.
Bài 06. Nghiệm của hai phương trình.
Bài 07. Tính chất đồ thị và vẽ đồ thị.
Bài 08. Vị trí tương đối của parabol và đường thẳng.
Bài 09. Điều kiện của tọa độ giao điểm giữa đường thẳng và Parabol.
CHỦ ĐỀ 6. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN.
Bài 01. Nhẩm nghiệm để giải phương trình bậc cao.
Bài 02. Sử dụng ẩn phụ.
Bài 03. Một số dạng khác.
Bài 04. Phương pháp nâng lũy thừa giải phương trình vô tỷ.
Bài 05. Phương trình xuất hiện nhân tử chung.
Bài 06. Phương pháp biến đổi xuất hiện bình phương.
Bài 07. Phân tích thành tích au + bv.
Bài 08. Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp.
Bài 09. Phương trình xuất hiện một ẩn phụ.
Bài 10. Biến đổi xuất hiện ẩn phụ.
Bài 11. Đặt hai ẩn phụ.
Bài 12. Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đối xứng.
CHỦ ĐỀ 7. HỆ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN. 
Bài 01. Hệ đối xứng loại 1.
Bài 02. Ứng dụng của hệ phương trình đối xứng loại 1.
Bài 03. Hệ đối xứng loại 2.
Bài 04. Ứng dụng hệ phương trình đối xứng loại 2.
Bài 05. Hệ đẳng cấp.
Bài 06. Biến đổi về hệ đẳng cấp.
CHỦ ĐỀ 8. TÌM NHÂN TỬ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ.
Bài 01. Khử căn.
Bài 02. Liên hợp hai biểu thức chứa căn.
Bài 03. Liên hợp theo nghiệm hữu tỉ đơn.
Bài 04. Liên hợp theo hai nghiệm hữu tỉ.
Bài 05. Nghiệm hữu tỉ kép.
Bài 06. Liên hợp theo một nghiệm vô tỷ.
Bài 07. Liên hợp theo hai nghiệm vô tỷ.
Bài 08. Liên hợp đưa về hệ tạm.
Bài 09. Liên hợp ngược.
CHỦ ĐỀ 9. BĐT AM-GM (Cô si)
Bài 01. Điểm rơi AM GM.
Bài 02. Kĩ thuật hạ bậc – khử mẫu.
Bài 03. Kĩ thuật khử căn.
Bài 04. Kĩ thuật tách – ghép đối xứng.
Bài 05. Kĩ thuật sử dụng Casio xác định điểm rơi.
Bài 06. Kĩ thuật cân bằng hệ số xác định điểm rơi.
Bài 07. Sử dụng bất đẳng thức phụ dạng hai số.
Bài 08. Sử dụng bất đẳng thức phụ dạng ba số.
Bài 09. Đặt ẩn phụ.
Bài 10. AM GM ngược dấu.
Bài 11. AM – GM hai số.
Bài 12. AM – GM ba số – Khử mẫu – Khử căn – hạ bậc.
Bài 13. AM – GM ba số nâng cao.
Bài 14. AM – GM nâng cao 2.
CHỦ ĐỀ 10. TỨ GIÁC NỘI TIẾP.
Bài 01. Số đo cung. Góc ở tâm. Góc nội tiếp.
Bài 02. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.
Bài 03. Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.
Bài 04. Dấu hiệu tổng hai góc đối.
Bài 05. Dấu hiệu hai góc cùng chắn một cung.
Bài 06. Sử dụng phương tích.
Bài 07. Chứng minh 5 điểm nằm trên đường tròn
Bài 08. Ứng dụng tứ giác nội tiếp.
Bài 09. Ứng dụng định lí Ptoleme.
CHỦ ĐỀ 11. PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH HỌC.
Bài 01. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Bài 02. Chứng minh đồng quy.
CHỦ ĐỀ 12. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT.
Bài 01. Phép chia hết, phép chia có dư.
Bài 02. Đồng dư thức.
Bài 03. Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất.
Bài 04. Số chính phương.
Bài 05. Số nguyên tố, hợp số.
CHỦ ĐỀ 13. PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN.
Bài 01. Biểu thị một ẩn theo ẩn còn lại.
Bài 02. Phương trình tích.
Bài 03. Phân tích các tổng không âm.
Bài 04. Phương pháp xét số dư
Bài 05. Sử dụng tính chia hết được đưa về phương trình ước số.
Bài 06. Ứng dụng tam thức bậc hai.
Bài 07. Nguyên lý lùi vô hạn.
Bài 08. Sử dụng ước số.
Bài 09. Số nguyên tố.
Bài 10. Tích là số chính phương.
Bài 11. Nguyên lí kẹp.
Bài 12. Phương pháp sắp thứ tự các ẩn.
Bài 13. Phương pháp đánh giá.
Bài 14. Phương trình chứa căn.
Bài 15. Phương trình chứa phần nguyên.
CHỦ ĐỀ 14. PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
Bài 01. Phương pháp thế.
Bài 02. Phương pháp tìm nhân tử chung.
Bài 03. Phương pháp đặt ẩn phụ.
CHỦ ĐỀ 15. QUỸ TÍCH.
Bài 01. Quỹ tích tập hợp điểm. Bài toán mở đầu.
Bài 02. Bài toán quỹ tích cơ bản.
Bài 03. Chứng minh điểm cố định.
Bài 04. Tâm đường tròn ngoại tiếp.
CHỦ ĐỀ 16. CỰC TRỊ HÌNH HỌC.
Bài 01. Bất đẳng thức hình học.
Bài 02. Sử dụng các BĐT Đại số.
CHỦ ĐỀ 17. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.
Bài 01. Mở đầu về bất đẳng thức THCS.
Bài 02. Biến đổi tương đương.
Bài 03. Phương pháp làm trội.
Bài 04. Sử dụng tam thức bậc hai.
Bài 05. Một số bất đẳng phụ.
Bài 06. Hệ số bất định và phương pháp tiếp tuyến.
Bài 07. Phương pháp đặt ẩn phụ
Bài 08. Phương pháp miền
Bài 09. Sử dụng Bunhia
Bài 10. Bất đẳng thức hoán vị
Bài 11. Sử dụng AM GM.
CHỦ ĐỀ 18. SỬ DỤNG CASIO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH. 
Bài 01. Xác định nhân tử bằng Casio.
Bài 02. Phương pháp kết nối hai phương trình.
CHỦ ĐỀ 19. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
Bài 01. Phân tích thành tổng không âm.
Bài 02. Sử dụng AM GM.
Bài 03. Sử dụng BĐT Bunhia.
Bài 04. Phương pháp đánh giá miền nghiệm.
CHỦ ĐỀ 20. TOÁN LOGIC
Bài 01. Nguyên lí Drichle.
CHỦ ĐỀ 21: Luyện đề (HS luyện đề trong file)
Bài giảng đang được cập nhật
Tuyển tập đề thi Toán vào trường chuyên