Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số – Trần Thông

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông Bài viết được chia làm ba phần chính: + Phần 1: Giới thiệu […]

read more →

Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) – Nguyễn Chiến

CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = f'(x) Bài viết cùng chủ đề: 172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ – Phạm Văn Huy   Trích dẫn tài liệu: […]

read more →

Bộ câu hỏi ôn tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ Bài viết cùng chủ đề: Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số – Vũ Ngọc Huyền Chuyên […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Đại Dương

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logarit – Lê Minh Cường   […]

read more →

Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Phan Anh Duy

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Đại Dương   Bộ tài liệu gồm […]

read more →

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Trần Quốc Nghĩa

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Lê Hải Trung   Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Mạnh Cường

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:   Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Ngọc Đàn   Trích dẫn tài liệu: + […]

read more →

Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

CÁC DẠNG TOÁN ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số f(x) […]

read more →

Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối – Phạm Minh Tuấn

CÁC DẠNG TOÁN ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Bài viết cùng chủ đề:  Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo   – Dạng 1. Đồ thị hàm y […]

read more →

Tuyển tập chuyên đề vận dụng cao đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬN DỤNG CAO ĐẠO HÀM, ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM Bài viết cùng chủ đề:  3326 câu trắc nghiệm chuyên đề hàm số trong các đề thi thử Toán năm học 2017 – 2018 Chuyên đề Vận […]

read more →