Làm thế nào để đỗ cao đại học, THPT quốc gia?

Làm thế nào để đỗ cao đại học, THPT quốc gia? Đây là một trong những câu hỏi làm đau đầu phụ huynh cũng như các sĩ tử khi bước vào lớp 12 – lớp quan trọng nhất trong cuộc […]

read more →

Trẻ sẽ học được gì từ phương pháp Montessori?

Trẻ sẽ học được gì từ phương pháp Montessori? Với phương pháp Montessori trẻ được học những gì? – Thực hành cuộc sống: các cháu được học cách mặc quần áo, đánh răng, giúp ba mẹ chuẩn bị đồ ăn, […]

read more →

Điểm khác biệt của phương pháp Montessori so với các phương pháp giáo dục khác?

Điểm khác biệt của phương pháp Montessori so với các phương pháp giáo dục khác? Điểm khác biệt so với các phương pháp giáo dục khác? – Phương châm giáo dục của Montessori: “Học trẻ để dạy trẻ tốt hơn” […]

read more →