Toán nâng cao lớp 4 – Đề thi học kì 1 lớp 4 nâng cao -Thầy Thế Anh

Toán nâng cao lớp 4 – Đề thi học kì 1 lớp 4 nâng cao -Thầy Thế Anh

ĐĂNG KÍ HỌC THÊM TOÁN LỚP 4 VÀO CHUYÊN CHỌN – THẦY THẾ ANH 0986.683.218

Toán nâng cao lớp 4 – Đề thi học kì 1 lớp 4 nâng cao -Thầy Thế Anh

Câu 1. Một đoàn xe chở hàng, 3 xe đầu mỗi xe chở 1560 kg, 2 xe sau trở 2450 kg. Hỏi trung
bình mỗi xe chở bao nhiêu kg?
Câu 2: Một đoàn xe du lịch, 6 xe đầu chở 280 người, 4 xe sau chở 110 người. Hỏi trung bình mỗi
xe chở bao nhiêu người?
Câu 3: Hùng có 36 viên bi, Nam có 24 viên bi, Phúc có nhiều hơn trung bình cộng của 3 bạn là 4
viên bi. Hỏi Phúc có bao nhiêu viên bi?
Câu 4: An có 38 nhãn vở, Phước có 22 nhãn vở, Bình có ít hơn trung bình cộng của 3 bạn là 2
nhãn vở. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở
Câu 5. Tính trung bình cộng của dãy số sau:
a) 3,6,9,12,15,18,21,24,27
b) 1;2;3;4;5;6;7;8;9
c) 2;4;6;8;10;12;14;16;18;20,…. 40
d) 3;6;9;12;15;…. 324
Câu 6: Bốn em Mai, Hoa,Hưng, Thịnh lần lượt nặng 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình
mỗi em nặng bao nhiêu kg?
Câu 7: Người ta đóng 27 chiếc bánh vào 3 hộp đều nhau. Hỏi 4104 chiếc bánh thì đóng được bao
nhiêu hộp bánh như thế?
Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 6 tấn 31 yến = …….. yến
b) 19 tạ 7 kg = ……… kg
c) 6 phút 45 giây = …….. giây
d) 317 năm = …….. thế kỉ ……. năm
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Trong hình bên có: ……. góc vuông; ……. góc nhọn; …….. góc tù