Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai

Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2 Dấu của tam thức bậc 2 Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc […]

read more →

Định lí Viet thuận và nghịch – Tam thức bậc hai

Định lí Viet thuận và nghịch – Tam thức bậc hai Trong tam thức bậc hai thì Định lí Viet được dùng rất nhiều để tính tổng hai nghiệm, tích hai nghiệm. Ngoài ra định lý Viet còn dùng để […]

read more →

Tam thức bậc hai – Xét dấu tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai – Xét dấu tam thức bậc hai Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2 Dấu của tam thức bậc 2 Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc hai […]

read more →