Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Các hệ thức lượng trong tam giác Và giải tam giác 1. Các công thức trong tam giác vuông : Cho ΔABC vuông tại A : BC2 = AC2 + AB2 AB2 = BC.BH; AC2 = BC.CH AH2 = HB.HC BC.AH = AB.AC AC = BC.sin B = BC.cos C = AB.tan B = AB.cotg C. AB = BC.sin C […]

read more →

Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông Bài 33 trang 93 SGK Toán 9 tập 1 Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây: a) Trong hình 41, sinα bằng (A) 5/3    […]

read more →