Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng

NHẬN DẠNG THẦN TỐC ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Một số phép biến đổi đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo   Tài liệu Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số gồm 12 trang trình bày […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng   Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số y = f(x) xác định, liên […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo   Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số y = […]

read more →

Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số – Trần Thông

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông Bài viết được chia làm ba phần chính: + Phần 1: Giới thiệu […]

read more →

Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số – Võ Thanh Bình   Trích dẫn tài liệu Hướng dẫn […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình – Trần Duy Thúc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LIÊN HỆ GIỮA ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Bài viết cùng chủ đề: Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc Liên hệ giữa đồ thị […]

read more →