Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn   KIẾN THỨC CẦN NHỚ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐƠN […]

read more →

Bài giảng tính đơn điệu của hàm số – Bùi Văn Thanh

BÀI GIẢNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông   Phần I – Lý thuyết + Tính đơn điệu […]

read more →

Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

CÁC DẠNG TOÁN TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung   A. Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa 2. Điều kiện cần […]

read more →

Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ  Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo   + Dạng toán 1: Xác định các khoảng đơn điệu […]

read more →