Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán THPT Đoàn Kết 2018 – 2019

                     ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN THPT ĐOÀN KẾT –

                                                HAI BÀ TRƯNG  2018-2019 

Bài viết “Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán THPT Đoàn Kết” gồm 2 phần Trắc nghiệm 10 câu . phần tự luận 5 câu

                PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

              Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 10 môn toán -THPT NHÂN CHÍNH

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Toán THPT Đoàn Kết“:

Câu 9 : Mệnh đề nào sau đây sai :

A . Tứ giác ABCD là hình chữ nhật => tứ giác ABCD có ba góc vuông 

B. tam giác ABC là tam giác đều <=> Â= 60 độ 

C. Tam giác ABC cân tạ A => AB=AC

D. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O =>OA=OB=OC=OB