Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Toán 12 – Trường THPT Thăng Long

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 – TRƯỜNG THPT THĂNG LONG 

Bài viết “Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Toán 12 – Trường THPT Thăng Long – Hà Nội ” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức 

                            PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

       Đề kiểm tra trăc nghiệm giải tích 12 và đáp án – thpt Tô Hiệu

   Đề kiểm tra giữa học kì khối 12 môn toán – thpt Việt Đức

   Đề kiểm tra trắc nghiệm giải tích 12 -thpt Trung Gĩa – Hà Nội

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Toán 12 – Trường THPT Thăng Long “:

Câu 9. Cho hàm số y = f(x) liên tục, đồng biến trên đoạn [a;b]. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn [a;b]. 

B. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất thuộc đoạn  [a;b]. 

C. Hàm số đã cho có GTLN, GTNN trên khoảng  (a;b)

D. Hàm số đã cho có GTLN, GTNN trên đoạn  [a;b].