Đề Giữa kỳ Toán 12-VIỆT ĐỨC 2018-2019

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1- KHỐI 12 – MÔN TOÁN –  THPT VIỆT ĐỨC 

Bài viết  bao gồm “50 câu  kiểm tra trắc nghiệm  ”  Đây là một đề thi chất lượng từ trường chuyên, do đó rất thích hợp để bạn đọc có thể dùng tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 12 sắp tới cũng như kỳ thi THPT Quốc gia

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm quan trọng nâng cao có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kì 1 -THPT “

Câu 45. Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục trên ! và có bảng biến thiên như sau: 

Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. Hàm số đồng biến trên ( – 2;0 ) .

B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 4.

C. Đường thẳng y = 2 cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) tại 3 điểm phân biệt.

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x =- 2

Câu 49. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCDcó thể tích V , có O là tâm của đáy. Lấy M là trung điểm 

của cạnh bênSC . Thể tích khối tứ diện ABMO bằng

A. V 4.

B. V 2.

C. 16V .

D. 8