Một đất nước lười đọc sách là một đất nước không có tương lai

Một đất nước lười đọc sách là một đất nước không có tương lai Hành lý duy nhất mà Napoleon mang theo chính là sách. Sách chính là sức mạnh! Xem thêm: 21/4- ngày đọc sách Việt Nam Một đất nước […]

read more →

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) toàn diện hơn, với những công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối, robot… sẽ định […]

read more →

Cách mạng Công nghiệp 4.0 theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? theo định nghĩa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng  Xem thêm về cách mạng công nghệ 4.0  Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 trong […]

read more →

Giáo viên cần làm gì để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0?

Giáo viên cần làm gì để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0? Tìm hiểu thêm về cách mạng công nghệ 4.0  Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Những đổi mới trong giáo dục 4.0 Cách […]

read more →

Những đổi mới trong giáo dục 4.0

Những đổi mới trong giáo dục 4.0 Xem thêm về cách mạng công nghệ 4.0  Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Những đổi mới trong giáo dục 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành giáo […]

read more →

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành giáo dục

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành giáo dục: Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng đến ngành giáo dục ra sao? đây là một trong những câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm vì giáo dục là gốc […]

read more →

Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0

Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Hiểu đơn giản là: cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ dùng nhiều công nghệ => ứng dụng trong mọi lĩnh vực của […]

read more →