Điện toán đám mây là gì? Ứng dụng của điện toán đám mây

Điện toán đám mây là gì? Ứng dụng của điện toán đám mây Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. […]

read more →