Các trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2015

Các trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2015 Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng và các trường khác thuộc khối quân đội vừa công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn của Học […]

read more →

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 2015

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 2015 Xem điểm chuẩn chính thức Đại học Ngoại thương 2015 Chú ý khi xem điểm chuẩn 2015 của Đại học Ngoại thương 1. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với […]

read more →

Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2015

Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2015 Xem điểm chuẩn của Học viện Báo chí và tuyên truyền 2015 Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một […]

read more →

Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức 2015

Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức 2015 Xem điểm chuẩn của Đại học Bách Khoa Hà Nội 2015 Những ngành có điểm trúng tuyển 8,7 là: Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng […]

read more →

Mức điểm an toàn khi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Ngoại Thương 2015 (Tính đến ngày 18/08/2015)

Mức điểm an toàn khi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Ngoại Thương 2015 (Tính đến ngày 18/08/2015) Điểm chuẩn dự đoán của Đại học Ngoại thương năm nay cao hơn nhiều so với năm 2014. So với ngày […]

read more →

Mức điểm an toàn khi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Ngoại Thương 2015 (Tính đến ngày 17/08/2015)

Mức điểm an toàn khi nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Ngoại Thương 2015 (Tính đến ngày 17/08/2015) Điểm chuẩn dự đoán của Đại học Ngoại thương năm nay cao hơn nhiều so với năm 2014. Chỉ còn 3 […]

read more →