Những đặc trưng nổi bật của phương pháp bàn tay nặn bột

Những đặc trưng nổi bật của phương pháp Bàn tay nặn bột là Rèn tư duy và phương pháp làm việc của nhà khoa học,  Tạo thuận lợi cho HS bộc lộ và thay đổi quan niệm ban đầu theo con đường kiến tạo Xem […]

read more →

10 nguyên tắc của phương pháp bàn tay nặn bột

10 nguyên tắc cơ bản khi áp dụng “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy của giáo viên giúp học sinh dễ tiếp cận với phương pháp này Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu thêm về phương […]

read more →

Ưu nhược điểm của phương pháp Bàn tay nặn bột

Ưu nhược điểm của phương pháp Bàn tay nặn bột: Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định và quan trọng là cách phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của phương pháp. […]

read more →

Phương pháp Bàn tay nặn bột là gì?

Phương pháp Bàn tay nặn bột là gì? Xem thêm 10 nguyên tắc của phương pháp bàn tay nặn bột Ưu nhược điểm của phương pháp này  Bàn tay nặn bột là một chiến lược về giáo dục khoa học, được […]

read more →