Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán – Thanh Hóa năm học 2015 – 2016

Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán – Thanh Hóa năm học 2015 – 2016 

read more →

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa lần 4

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa lần 4. Một số câu HAY trong đề : Cho tam giác đều ABC cạnh a (a > 0). […]

read more →