Chương trình mới giảm tải so với chương trình hiện hành như thế nào?

Chương trình mới giảm tải so với chương trình hiện hành như thế nào? Từ nhiều năm trước, khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2000, dư luận bắt đầu nêu lên hiện tượng “quá tải” […]

read more →

Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT đã ban hành chính thức chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục […]

read more →

Chương trình cụ thể các cấp học trong chương trình đổi mới giáo dục

Chương trình cụ thể các cấp học trong chương trình đổi mới giáo dục Chương trình cụ thể các cấp học trong chương trình đổi mới giáo dục Chương trình mới giảm tải so với chương trình hiện hành như […]

read more →

Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.  Trong quá trình hoàn thiện, các chương trình môn học đã được thực […]

read more →

Lộ trình thực hiện chương trình đổi mới giáo dục

Lộ trình thực hiện chương trình đổi mới giáo dục Bộ GD-ĐT thực hiện lộ trình áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1; Năm học 2021-2022 đối với lớp […]

read more →