Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Phòng GD Quận Bắc Từ Liêm

Kỳ thi kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 9 của phòng Giáo Dục quận Bắc Từ Liêm 

               PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Thanh Xuân

 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Nam Từ Liêm

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Hai Bà Trưng

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Hoàng Mai

            TRÍCH DẪN  1 SỐ CÂU HỎI CÓ TRONG ĐỀ THI HỌC KÌ 1

Bài III (2 điểm )

Cho hàm số y = (m+1) x+6 (1) với m # -1

1) Vẽ đồ thị hàm số khi m=2

2) gọi đồ thi hàm số (1) là đường thẳng (d) ,tìm m để đường thảng (d) cắt đường thẳng y = 5x + m – 2 tại một điểm nằm trên trục tung .

3) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) bằng 3 căn 2 .

5

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM KHÓA HỌC SAU : Khóa học bao gồm các dạng  đề và bài tập đã có lời giải nằm trong các đề thi học kì 1 .

                         https://thaytheanh.com/course/toan-9-on-thi-vao-10/