Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Phòng GD Quận Thanh Xuân

Kỳ thi kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 9 của phòng Giáo Dục quận Thanh Xuân 

               PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

  Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Nam Từ Liêm

 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Hai Bà Trưng

                TRÍCH DẪN  1 SỐ CÂU HỎI CÓ TRONG ĐỀ THI HỌC KÌ 1

Bài 3 (2,0 điểm ):

Cho 2 hàm số bậc nhất y = (m+1)x + 2m và y = (2m+1)x +3m

1) Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là hai  đường thẳng song song .

2) Tìm giá trị của m để giao điểm của hai đồ thị đã cho nằm trên trục hoành .

9

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM KHÓA HỌC SAU : Khóa học bao gồm các dạng  đề và bài tập đã có lời giải nằm trong các đề thi học kì 1 .

                         https://thaytheanh.com/course/toan-9-on-thi-vao-10/