Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Phòng GD Quận Nam Từ Liêm

Kỳ thi kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 9 của phòng Giáo Dục quận Nam Từ Liêm

               PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

             Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án

           Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án

        Đề cương học kì 1 Toán 11 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

             TRÍCH DẪN  1 SỐ CÂU HỎI CÓ TRONG ĐỀ THI HỌC KÌ 1 

Bài IV (3,5 đ) 

2) Lấy điểm A trên (O,R) vẽ tiếp tuyến Ax ,trên Ax lấy điểm B ,trên (O,R) lấy điểm C sao cho BC = AB

a) Chứng minh rằng : CB là tiếp tuyến của (O)

b) Vẽ đường kính AD của (O) ,kẻ CK vuoogn góc với AD

chứng minh rằng CD//OB và BC.DC =CK.OB

c) Lấy M trên cung nhỏ AC của (O), vẽ tiếp tuyến tại M   cắt AB ,BC lần lượt tại E,F

vẽ đường tròn tâm I nội tiếp tam  giác BFE .Chứng minh tam giác MAC đồng dạng  IFE

                         Untitled-1

                    Đáp án đề thi kì 1 lớp 9 môn Toán 2019 – 2020 Quận Nam Từ Liêm

      De thi ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - 2020 Quan Nam Tu Liem (co dap an)

                      De thi ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - 2020 Quan Nam Tu Liem (co dap an)          

         De thi ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - 2020 Quan Nam Tu Liem (co dap an)

                De thi ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - 2020 Quan Nam Tu Liem (co dap an)

       De thi ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - 2020 Quan Nam Tu Liem (co dap an)

                   De thi ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - 2020 Quan Nam Tu Liem (co dap an)

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM KHÓA HỌC SAU : Khóa học bao gồm các dạng  đề và bài tập đã có lời giải nằm trong các đề thi học kì 1 .

                         https://thaytheanh.com/course/toan-9-on-thi-vao-10/