Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – GIA LAI

Bài viết “Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai” gồm đầy đủ dạng toán trắc nghiệm thuộc các chuyên đề toán Đại số và Hình học học kì I lớp 11. Đi kèm với đáp án, bài viết sẽ giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài để có thể ôn tập kiểm tra học kì môn Toán thật kĩ càng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổng hợp các bài toán tổ hợp – xác suất hay và Đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án

12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 Chương 1 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai”:

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
1. Hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản.
3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
II. Tổ hợp và xác suất
1. Quy tắc đếm.
2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
3. Nhị thức Niu-tơn.
4. Phép thử và biến cố.
5. Xác suất của biến cố.
III. Phép dời hình và phép đồng dạng
1. Phép tịnh tiến.
2. Phép quay.
3. Phép vị tự.
4. Phép dời hình.
5. Phép đồng dạng.
IV. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
1. Đại cương về đường thẳng mặt phẳng (Bài toán tìm giao tuyến, giao điểm, thiết diện…).
2. Hai đường thẳng song song song và hai đường thẳng chéo nhau (Chứng minh hai đường thẳng song song, tìm giao tuyến, giao điểm, thiết diện…).
B. BÀI TẬP