Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Phòng GD Quận Hai Bà Trưng

Kỳ thi kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 9 của phòng Giáo Dục quận Hai Bà Trưng .

                              Trích dẫn 1 số câu hỏi có trong đề thi học kì 1 

Bài 4 : cho nửa đường tròn tâm O ,đường kính AB = 2R . Trên nửa mặt phẳng có bờ là AB chứa nửa đường tròn .Vẽ tiếp tuyến Ax ,By .Từ điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn (M khác A,B) vẽ tiếp tuyến tại M cát Ax ,By lần lượt tại C,D .Gọi E là giao điểm của CO và AM ,F là giao điểm của DO và BM .

 a) Chứng minh 4 điểm A,C,M,O cùng thuộc một đường tròn 

  b) Chứng minh AC + BD = CD và tứ giác MEOF là hình chữ nhật 

  c) Chứng minh tích AB,CD khoogn đổi khi M di động trên nửa đường tròn 

  d) Tìm vị trí của M trên nửa đường tròn sao cho diện tích tứ giác ABDC nhỏ nhất .

          1

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM KHÓA HỌC SAU : Khóa học bao gồm các dạng  đề và bài tập đã có lời giải nằm trong các đề thi học kì 1 .

                         https://thaytheanh.com/course/toan-9-on-thi-vao-10/