Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án ” bao gồm các câu trắc nghiệm khách quan và tự luận kiểm tra kiến thức liên quan đến Toán học lớp 10 – Đại số và Hình học. Với đáp án đầy đủ, các câu trắc nghiệm trong tuyển tập đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài để đạt kết quả học tập tốt.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập trắc nghiệm Toán 10 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án”:

PHẦN 1 + 2: CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN:

1. Mệnh đề – tập hợp.

2. Hàm số bậc nhất – hàm số bậc hai.

3. Phương trình – hệ phương trình.

4. Bất đẳng thức – bất phương trình.

5. Véctơ.

6. Tích vô hướng của hai véctơ và ứng dụng.

7. Tọa độ điểm – tọa độ véctơ.

PHẦN 3: TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT.