Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT KIM LIÊN – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội” gồm có 25 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 – THPT Kim Liên – Hà Nội sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội”:

Câu 9 (Trắc nghiệm): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

A. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

B. Đề thi hôm nay khó quá!

C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60o phải không?

D. Các em hãy cố gắng học tập!

Câu 20 (Trắc nghiệm): Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”?

A. Có ít nhất một động vật di chuyển.

B. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

C. Mọi động vật đều không di chuyển.

D. Mọi động vật đều đứng yên.

Câu 24 (Trắc nghiệm): Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá (x thuộc Z+) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 480 − 20x (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 10

B. 12

C. 9

D. 24