Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN GIA THIỀU – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội” gồm có 25 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội”:

Câu 8 (Trắc nghiệm): Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng:

A. Tổng của hai số tự nhiên lẻ là một số lẻ.

B. Tích của hai số tự nhiên lẻ là một số chẵn.

C. Một tam giác có nhiều nhất một góc tù.

D. Bình phương của mọi số thực luôn dương.

Câu 16 (Trắc nghiệm): Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n) = 360 – 10n (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọng lượng cá sau một vụ thu được nhiều nhất.

A. 12

B. 32

C. 35

D. 18

Câu 1 (Trắc nghiệm): Phát biểu nào sau đây là mệnh đề sai:

A. Nếu tổng hai góc của một tứ giác bằng 180° thì tứ giác đó nội tiếp.

B. Tích hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết 2.

C. Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.

D. Tích của hai số hữu tỉ là một số hữu tỉ.