Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số Toán 12 và Đáp án

TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số Toán 12 và Đáp án” gồm các câu trắc nghiệm về chuyên đề hàm số  thuộc phạm vi học kì 1 Toán 12. Bài viết chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức trắc nghiệm chuyên đề hàm số để rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm trắc nghiệm chuyên đề hàm số của các em học sinh lớp 12.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số Toán 12 và Đáp án”:

1. Sự đồng biến nghich biến của hàm số.
+ Dạng toán 1. Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức.
+ Dạng toán 2. Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng toán 3. Sự đơn điệu chứa tham số.

2. Cực trị của hàm số.
+ Dạng toán 1. Tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức.
+ Dạng toán 2. Tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng toán 3. Cực trị với hàm bậc ba chứa tham số.
+ Dạng toán 4. Cực trị với hàm bậc bốn chứa tham số.
+ Dạng toán 5. Cực trị với các hàm số khác chứa tham số.
+ Dạng toán 6. Cực trị hàm trị tuyệt đối không chứa tham số.
+ Dạng toán 7. Cực trị hàm trị tuyệt đối chứa tham số.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Dạng toán 1. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn, khoảng.
+ Dạng toán 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất hàm nhiều biến.

4. Tiệm cận của đồ thị hàm số.

5. Đồ thị hàm số và sự tương giao.
+ Dạng toán 1. Đồ thị hàm số, đồ thị đạo hàm.
+ Dạng toán 2. Biện luận số giao điểm dựa vào đồ thị, bảng biến thiên.
+ Dạng toán 3. Sự tương giao bằng số nghiệm phương trình.

6. Tiếp tuyến.

7. Khoảng cách và điểm đặc biệt.

8. Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp hàm số.

9. Ứng dụng thực tế.