Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án

TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨ – LOGARIT VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án” gồm các câu trắc nghiệm về chuyên đề mũ – logarit thuộc phạm vi học kì 1 Toán 12. Bài viết chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit để rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm trắc nghiệm của các em học sinh lớp 12.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số Toán 12 và Đáp án

Tổng hợp các bài toán mũ, logarit hay và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án”:

Dạng toán 1. Lũy thừa – mũ và lôgarit, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
Dạng toán 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm số mũ và lôgarit.
Dạng toán 3. Phương trình và bất phương trình mũ.
Dạng toán 4. Phương trình và bất phương lôgarit.
Dạng toán 5. Ứng dụng mũ và logarit vào việc giải các bài toán thực tế.