Tổng hợp các dạng toán hàm số và phương trình lượng giác thường gặp

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN HÀM SỐ, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

Bài viết “Tổng hợp các dạng toán hàm số, phương trình lượng giác thường gặp” gồm các dạng bài trắc nghiệm khách quan và tự luận có tính vận dụng cao giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập kĩ năng làm bài ở chuyên đề này. Đi kèm với đáp án chi tiết, bộ đề sẽ nâng cao và rèn luyện khả năng làm bài của các em học sinh.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1

12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 Chương 1 và Đáp án

Tổng hợp các dạng toán xác suất thường gặp và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tổng hợp các dạng toán hàm số, phương trình lượng giác thường gặp”:

VẤN ĐỀ 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Dạng toán 1. Tập xác định của hàm số lượng giác.

Dạng toán 2. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác.

Dạng toán 3. Tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác.

Dạng toán 4. Tính đơn điệu của hàm số lượng giác.

Dạng toán 5. Tập giá trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.

Dạng toán 6. Đồ thị của hàm số lượng giác.

VẤN ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.

Dạng toán 1. Phương trình sinx = a.

Dạng toán 2. Phương trình cosx = a.

Dạng toán 3. Phương trình tanx = a.

Dạng toán 4. Phương trình cotx = a.

Dạng toán 5. Một số bài toán tổng hợp.

VẤN ĐỀ 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GẶP.

Dạng toán 1. Giải và biện luận Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

Dạng toán 2. Giải và biện luận Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

Dạng toán 3. Giải và biện luận phương trình đẳng cấp.

Dạng toán 4. Giải và biện luận Phương trình đối xứng.

Dạng toán 5. Biến đổi đưa về phương trình tích.

Dạng toán 6. Giải và biện luận phương trình lượng giác chứa ẩn ở mẫu.

Dạng toán 7. Giải và biện luận Một số bài toán về phương trình lượng giác khác.

Dạng toán 8. Giải và biện luận Phương trình lượng giác chứa tham số.