Tổng hợp các dạng toán xác suất thường gặp và Đáp án

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tổng hợp các dạng toán xác suất thường gặp và Đáp án” gồm các dạng bài trắc nghiệm khách quan và tự luận có tính vận dụng cao giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập kĩ năng làm bài ở chuyên đề này. Đi kèm với đáp án chi tiết, bộ đề sẽ nâng cao và rèn luyện khả năng làm bài của các em học sinh.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án

Tổng hợp 20 đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án

Tổng hợp các dạng toán hàm số và phương trình lượng giác thường gặp

  • Khái quát nội dung có trong “Tổng hợp các dạng toán xác suất thường gặp và Đáp án”:

Dạng toán 1. Mô tả không gian mẫu và mối liên hệ giữa các biến cố.

Dạng toán 2. Các dạng toán về xác suất.
Dạng toán 2.1 Sử dụng định nghĩa cổ điển về xác xuất – quy về bài toán đếm.
Dạng toán 2.1.1 Bài toán tính xác suất sử dụng định nghĩa cổ điển bằng cách tính trực tiếp số phần tử thuận lợi cho biến cố.
A. Một số bài toán chọn vật, chọn người.
B. Một số bài toán liên quan đến chữ số.
C. Một số bài toán liên quan đến yếu tố sắp xếp.
D. Một số bài toán liên quan đến xúc sắc.
E. Một số bài toán liên quan đến hình học.
F. Một số bài toán đề thi.
Dạng toán 2.1.2 Tính xác suất sử dụng định nghĩa cổ điển bằng phương pháp gián tiếp.
Dạng toán 2.2 Sử dụng quy tắc tính xác suất.
Dạng toán 2.2.1 Sử dụng quy tắc cộng.
Dạng toán 2.2.2 Sử dụng quy tắc nhân.
Dạng toán 2.2.3 Sử dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân.