Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án

TỔNG HỢP CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án” gồm đầy đủ dạng toán trắc nghiệm thuộc các chuyên đề toán Đại số và Hình học học kì I lớp 11. Đi kèm với đáp án, bài viết sẽ giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài để có thể ôn tập kiểm tra học kì môn Toán thật kĩ càng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổng hợp các bài toán tổ hợp – xác suất hay và Đáp án

Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1

12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 Chương 1 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án”:

CHỦ ĐỀ 1. LƯỢNG GIÁC
1. Hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản – phương trình lượng giác bậc nhất.
3. Phương trình lượng giác cổ điển.
4. Phương trình lượng giác bậc hai – bậc ba.
5. Phương trình lượng giác đẳng cấp.
6. Các dạng phương trình lượng giác khác.
7. Phương trình lượng giác chứa tham số.

CHỦ ĐỀ 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT
1. Quy tắc cộng – quy tắc nhân.
2. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp.
3. Nhị thức Newton.
4. Phép thử và không gian mẫu.
5. Xác suất của biến cố.

 

CHỦ ĐỀ 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ NHÂN – CẤP SỐ CỘNG
1. Dãy số.
2. Cấp số cộng.
3. Cấp số nhân.
4. Bài tập tổng hợp.

CHỦ ĐỀ 6. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
1. Phép tịnh tiến.
2. Phép đối xứng trục.
3. Phép đối xứng tâm.
4. Phép quay.
5. Các phép dời hình.
6. Phép vị tự.
7. Phép đồng dạng.
8. Bài tập tổng hợp.

CHỦ ĐỀ 7. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
2. Hai đường thẳng song song.
3. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
4. Hai mặt phẳng song song.

PHẦN 2. ĐÁP ÁN