Tổng hợp các bài toán tổ hợp – xác suất hay và Đáp án

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP – XÁC SUẤT HAY VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tổng hợp các bài toán tổ hợp – xác suất hay và Đáp án” gồm các dạng bài trắc nghiệm khách quan và tự luận có tính vận dụng cao giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập kĩ năng làm bài ở chuyên đề này. Đi kèm với đáp án chi tiết, bộ đề sẽ nâng cao và rèn luyện khả năng làm bài của các em học sinh.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Tổng hợp 20 đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tổng hợp các bài toán tổ hợp – xác suất hay và Đáp án”:

Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.