Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 3 mã đề 436 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để làm bài, kỳ thi được tổ chức vào ngày 19/05/2018. Đề thi thử Toán của trường chuyên Quốc học Huế luôn được đánh giá là khó, chứa nhiều bài toán vận dụng và vận dụng cao, thích hợp với các em học sinh muốn ôn luyện điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 chuyên Quốc học Huế lần 3:

+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Mọi phép đối xứng trục đều là phép dời hình.
B. Mọi phép vị tự đều là phép dời hình.
C. Mọi phép tịnh tiến đều là phép dời hình.
D. Mọi phép quay đều là phép dời hình.

+ Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Tại đỉnh A có một con sâu, mỗi lần di chuyển, nó bò theo cạnh
của hình hộp chữ nhật và đi đến đỉnh kề với đỉnh nó đang đứng. Tính xác suất sao cho sau 9 lần di chuyển, nó đứng tại đỉnh C’.
+ Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.
B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với c.