Đề thi Toán Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK) – TP. HCM lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK) – TP. HCM lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK) – TP. HCM lần 2 mã đề 123 được biên soạn theo cấu trúc đề tham khảo Toán 2018, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 trường PTNK – TP. HCM lần 2:

+ Cuối năm trường PTNK tổ chức 3 tiết mục Flashmob cho các bạn khối 12 chia tay trường. Các bạn 12T đều tham gia nhưng mỗi người chỉ được đăng kí không quá 2 tiết mục. Biết lớp 12T có 20 bạn, hỏi có bao nhiêu cách để lớp lựa chọn.
+ Cho ba mặt cầu có bán kính R1, R2, R3 đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Một mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu lần lượt tại A, B, C. Biết tam giác ABC có số đo ba cạnh lần lượt là 2, 3, 4. Tìm tích R1.R2.R3.

+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 3 = 0 và hai đường thẳng d1: x/3 = (y – 1)/-1 = (z + 1)/2, d2: (x – 2)/1 = (y – 1)/-2 = (z + 3)/1. Hai điểm A ∈ d1 và B ∈ d2 sao cho AB song song với mặt phẳng (P). Khi A, B thay đổi, tập hợp trung điểm của AB là?
A. Một đường thẳng có vectơ chỉ phương là u (-9;8;-5).
B. Một đường thẳng có vectơ chỉ phương là u (-5;9;8).
C. Một mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là n (1;-2;-5).
D. Một mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là n (1;5;-2).