Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Bình Minh – Ninh Bình lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Bình Minh – Ninh Bình lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Bình Minh – Ninh Bình lần 3 mã đề 001 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, đây là kỳ thi được tổ chức thường xuyên tại trường dành cho học sinh khối 12 trong giai đoạn chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các bài toán vận dụng.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG 2018:

+ Trường THPT Bình Minh – Ninh Bình có 18 học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 11 học sinh khối 12, 7 học sinh khối 11. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ 18 học sinh trên để đi dự trại hè. Xác suất để mỗi khối có ít nhất 1 học sinh được chọn là?

+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 1 khi x → +∞ và lim f(x) = -1 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình y = 1 và y = -1.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình x = 1 và x = -1.
+ Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó?