Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 3 mã đề 116 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong vòng 90 phút.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 3:

+ Trong các khẳng định dưới đây, có bao nhiêu khẳng định đúng?
(1): Mọi hàm số liên tục trên [a;b] đều có đạo hàm trên [a;b].
(2): Mọi hàm số liên tục trên [a;b] đều có nguyên hàm trên [a;b].
(3): Mọi hàm số có đạo hàm trên [a;b] đều có nguyên hàm trên [a;b].
(4): Mọi hàm số liên tục trên [a;b] thì đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên [a;b].

+ Cho hàm số y = (3x + 2018)/(|x| + 2). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang y = -3, y = 3 và không có tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số (1) có đúng một tiệm cận ngang y = 3 và không có tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng x= -2.
D. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang y = -3, y = 3 và có hai tiệm cận đứng x = -2, x = 2.
+ Hai người A, B đang chạy xe ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai xe tiếp tục di chuyển theo chiều của mình thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một người di chuyển tiếp với vận tốc v1(t) = 6 – 3t mét trên giây, người còn lại di chuyển với vận tốc v2(t) = 12 – 4t mét trên giây. Tính khoảng cách hai xe khi đã dừng hẳn.