Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT BÌNH SƠN – VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc” gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc”:

Câu 19: Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là s = -t^3 + 6t^2 + 17t với s (t) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 8 giây đầu tiên, vận tốc v (m/s) của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng?

A. 17m/s

B. 36m/s

C. 29m/s

D. 26m/s