Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị” gồm có 5 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 – THPT Thị xã Quảng Trị sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị”:

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;-1), B(4;-3), C(5;5).

a) Xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

b) Tìm điểm E trên trục hoành sao cho A, B, E thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A và tính diện tích tam giác ABC.

d) Tìm điểm M trên đường thẳng ∆: y = 2x – 1 sao cho MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất.