Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam” gồm có 15 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 – Sở GD&ĐT Quảng Nam sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam”:

Câu 12 (Trắc nghiệm): Bạn Minh Thi vừa thi đậu vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, ba mẹ của bạn thưởng cho bạn một chiếc laptop. Khi mang về bạn phát hiện ngoài bao bì có ghi trọng lượng 1,5456 kg ± 0,001 kg. Giá trị quy tròn trọng lượng của chiếc laptop đó là?

A. 1,545 kg

B. 1,54 kg

C. 1,546 kg

D. 1,55 kg