Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

B. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

C. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

B. Vectơ là đoạn thẳng có hướng.

C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

D. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.