Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGÔ SĨ LIÊN – BẮC GIANG

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Hình học 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về khối đa diện và thể tích của chúng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang”:

Câu 18: Có một khối gỗ có hình dạng là khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Khi đặt khối gỗ sao cho các cạnh bên vuông góc với mặt bàn (P), điểm A thuộc mặt phẳng (P) thì đoạn BC ở phía trên mặt bàn (P) và song song với mặt bàn (xem hình vẽ). Biết AA’ = 100 cm, AB = AC = 40 cm, BC = 30 cm, A’AB = 60 độ. Người ta cắt, gọt khối gỗ trên bằng các mặt phẳng vuông góc với các cạnh bên để thu được một lăng trụ đứng tam giác. Thể tích lớn nhất của khối lăng đứng tạo thành gần với số nào sau đây nhất?

A. 37470cm3

B. 35470cm3

C. 36470cm3

D. 38470cm3