Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đông Du – Đăk Lăk

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐÔNG DU – ĐĂK LĂK

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đông Du – Đăk Lăk” bao gồm 7 câu tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án 

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đông Du – Đăk Lăk”:

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(4;1); B(0;3); C(1;2).

a. Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành ba đỉnh của một tam giác.

b. Tìm tọa độ của trung điểm cạnh AB.

c. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

d. Tìm tọa điểm điểm D của hình bình hành ABCD.

e. Tìm tọa độ điểm E thuộc trục hoành sao cho AE BE  đạt giá trị nhỏ nhất.