Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT AN PHƯỚC – NINH THUẬN

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận” gồm có 45 câu trắc nghiệm khách quan và 1 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 – THPT An Phước – Ninh Thuận sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận”

Câu 31: Trong các khối đa diện sau, khối đa diện nào có số đỉnh và số mặt bằng nhau?

A. Khối tứ diện đều.

B. Khối bát diện đều.

C. Khối mười hai mặt đều.

D. Khối lập phương.