Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Phước

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Phước” gồm có 40 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12  – Sở GD&ĐT Bình Phước sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Phước”

Câu 8: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành các khối bát diện.

B. Một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành các khối tứ diện.

C. Một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành các khối tứ diện đều.

D. Một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành các khối lập phương.