Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Nam Định

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Nam Định” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – Sở GD&ĐT Nam Định sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Nam Định”

Câu 31: Cho một khối đa diện. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

B. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

C. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

D. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.

Câu 41: Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng để mua xe ô tô với lãi suất mỗi tháng là 1%. Nếu mỗi tháng người đó trả ngân hàng 10 triệu đồng và thời điểm bắt đầu trả cách thời điểm vay là đúng một tháng. Biết rằng lãi suất không thay đổi, hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì người đó trả hết nợ?

A. 70 tháng

B. 80 tháng

C. 50 tháng

D. 77 tháng