Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – Sở GD&ĐT Đồng Nai sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Nam Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai”

Câu 40: Một công ty thành lập vào đầu năm 2015, tổng số tiền trả lương năm 2015 của công ty là 500 triệu đồng. Biết rằng từ năm 2016 trở đi, mỗi năm thì tổng số tiền trả lương của công ty tăng thêm 9% so với năm kề trước. Năm đầu tiên có tổng số tiền trả lương năm đó của công ty lớn hơn 1 tỷ đồng là?

A. 2023

B. 2024

C. 2026

D. 2025

Câu 42: Một trang trại đang dùng hai bể nước hình trụ có cùng chiều cao, bán kính đáy lần lượt bằng 1,6 m và 1,8 m. Trang trại làm một bể nước mới hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên; biết ba hình trụ trên là phần chứa nước của mỗi bể. Bán kính đáy của bể nước mới gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 2,4m

B. 2,3m

C. 2,6m

D. 2,5m