Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – sở GD&ĐT Kon Tum

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT KON TUM

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Kon Tum” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra – Sở GD&ĐT Kon Tum sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – sở GD&ĐT Kon Tum”

Câu 7: Khối hộp hình chữ nhật có 3 kích thước lần lượt bằng 3cm, 4cm, 7cm thì có thể tích bằng:

A. 84cm3

B. 21cm3

C. 28cm3

D. 12cm3

Câu 48: Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình 4^x – m.2^x – m + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-1;1). Số tập hợp con của tập hợp S là?

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3