Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT – QUẢNG NGÃI

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Cần Thơ

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – sở GD&ĐT Kon Tum

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi”

Câu 36: Cho hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có bảng biến thiên như sau. Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng?

(I) Tiếp tuyến tại điểm A(0;1) với đồ thị của hàm số có hệ số góc bằng 0.

(II) Tiếp tuyến tại điểm B(1;-3/2) với đồ thị của hàm số có hệ số góc nhỏ nhất.

(III) Tiếp tuyến tại điểm (2;-4) có một điểm chung duy nhất với đồ thị của hàm số.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

.